Prowadzący


Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr inż. Magdalena Rokita

kontakt: B8 p. 3.32; e-mail: rokita@agh.edu.pl; tel.: 012 6172394


Inni prowadzący:

dr inż. Anna Adamczyk

kontakt: B8 p. 3.32; e-mail: aadamcz@agh.edu.pl; tel.: 012 6172394