Egzamin


Egzamin (termin I podstawowy oraz dwa terminy poprawkowe) przeprowadzany jest w formie pisemnej; składa się z kilkunastu równocennych zadań otwartych (teoretycznych lub obliczeniowych). Uzyskana ilość punktów jest przeliczana na ocenę zgodnie z regulaminem studiów:
91 – 100% bardzo dobry (5.0);
81 – 90% plus dobry (4.5);
71 – 80% dobry (4.0);
61 – 70% plus dostateczny (3.5);
50 – 60% dostateczny (3.0);
poniżej 50% niedostateczny (2.0).

  Zagadnienia do egzaminu 2015

  Zagadnienia do egzaminu 2016

Zagadnienia_do_egzaminu_2016