Prowadz╣cy


Osoba odpowiedzialna za przedmiot:

dr in┐. Magdalena Rokita

kontakt: B8 p. 3.32; e-mail: rokita@agh.edu.pl; tel.: 012 6172394


Inni prowadz╣cy:

dr in┐. Anna Adamczyk

kontakt: B8 p. 3.32; e-mail: aadamcz@agh.edu.pl; tel.: 012 6172394

dr Bartosz Handke

kontakt: B8 p. 3.32; e-mail: bhandke@agh.edu.pl; tel.: 012 6172524