XRD - semestr letni 2017


  • Program przedmiotu
  • 1. Wstęp
  • 2. Historia
  • 3. Metody i aparatura
  • 5. Co to jest rentgenogram
  • 6. Reguły wygaszeń
  • 7. Gęstość i wskaznikowanie
  • 8. Analiza fazowa
  • 10. Roztwory stałe
  • Zagadnienia do egzaminu