AGH WIMIC
Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych
Strona przedmiotu
"Dyfrakcja rentgenowska (XRD) w analizie fazowej"Studia stacjonarne

Aktualności i ogłoszenia

Ogólne informacje o przedmiocie

Prowadzący

Wykłady

Seminaria

Zaliczenie

Egzamin

Ocena końcowa

Linki


Studia niestacjonarne

Aktualności i ogłoszenia

Ogólne informacje o przedmiocie

Prowadzący

Seminaria

Zaliczenie

Linki
webmajster